USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Na osnovu odredbe čl.12. i čl.26. Zakona o zaštiti potrošača privredno društvo AHILEJ SPORT TEAM DOO BEOGRAD -ZVEZDARA , Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.webshop.ahilej.com

OBAVEŠTAVA

- da se prodaja robe putem internet sajta www.webshop.ahilej.com obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Ahilej Sport Team doo Beograd,Dimitrija Tucovića 108, Beograd-Zvezdara, mat.br. 21492531, PIB: 111505801, Tel.: +381 60/69-222-27, adresa za izjavljivanje reklamacije je: ahilejdirekcija@gmail.com.

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.webshop.ahilej.com

- da se prema važećim propisima kupovina preko naše internet stranice www.webshop.ahilej.com smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.webshop.ahilej.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji.

- da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.

- da Ahilej Sport Team doo , kao prodavac, odgovora za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, u kom vremenskom periodu potrošač može izjaviti reklamaciju na kupljenu robu.

- da je prodajna cena robe izražena u dinarima i naznačena uz svaki artikal iz ponude sa internet sajta www.webshop.ahilej.com i da se ista odnosi na online kupovinu.

- da usluga isporuke robe nije besplatna, da zavisi od veličine i količine paketa, na način kako je to definisano ovde

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja i sl.), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.webshop.ahilej.com u kojima su definisani vrsta prodajnog podsticaja, vrsta robe na koje se prodajni podsticaj odnosi, period važenja podsticaja, kao i svi drugi uslovi vezani za ostvarivanje prava na prodajni podsticaj.

- - da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.webshop.ahilej.com može platiti istaknutim platnim karticama koje su u trenutku kupovine na sajtu naznačene kao sredstvo plaćanja.

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

- da je rok isporuke za robu kupljenu putem internet sajta www.webshop.ahilej.com najviše 30 dana od datuma Potvrde porudžbine, osim u izuzetnim slučajevima o čemu www.webshop.ahilej.com posebno obaveštava potrošača putem imejl adrese, uključujući i predviđeni rok dostave.

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde

- da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći ovde

- da u slučaju nesaobraznosti robe koja je poručena putem internet stranice www.webshop.ahilej.com potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i to na način i pod uslovima kako je bliže definisano u odeljku "Reklamacije" koji možete pronaći ovde

- da u slučaju potrošačkog spora, postoji mogućnost njegovog vansudskog rešavanja pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koja se nalaze na listi koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Listu tela nadležnih za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova možete pronaći na sledećem linku. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS može povremeno da ažurira listu, te shodno tome upućujemo potrošače i na odgovarajuću internet stranicu pomenutog ministarstva, a kako bi isti imali dodatnu mogućnost provere ovde.

- reklamacioni list možete preuzeti ovde.